LUTY

 • 1 lutego w galerii BOK-MCC odbył się wernisaż wystawy „Microcosmos”, na której zaprezentowane zostały prace Joanny Teper, wykładowczyni ASP we Wrocławiu.

 • 8 lutego w foyer Teatru Starego w Bolesławcu odbył się wernisaż wystawy „Kolory czasu”. Zaprezentowano na niej prace wykonane przez słuchaczy warsztatów malarskich Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Bolesławcu: Teresę Jaśkowską, Wandę Kowalik, Halinę Kubów, Annę Kurzyło, Grażynę Łach, Bogumiłę Łuczkowską, Ewę Maliarę, Jadwigę Maryniak, Łucję Mielczarek, Wiolettę Pogwizd-Nowakowską i Danutę Satołę. Warsztaty te od 2008 r. prowadzi Katarzyna Sas, absolwentka wrocławskiej ASP.

 • 12 lutego w siedzibie Bolesławieckiego Towarzystwa Gospodarczego przy ul. Bankowej 60 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze tej organizacji. Wybrano nowe władze, funkcję prezesa objął ponownie Karol Stasik.

 • W dniach 14 – 17 lutego uczniowie 8 szkół z Gminy Wiejskiej Bolesławiec z rówieśnikami z niemieckiego Bernsdorf odbywali wspólne warsztaty artystyczne w dziedzinie wokalnej (prowadzone przez Agnieszkę Orawiec), tanecznej (prowadzone przez Elżbietę Tor) i plastycznej (prowadzone przez Krystynę Grelę). Warsztatowicze zwiedzili także Muzeum Ceramiki w Bolesławcu i odbyli wycieczkę do Szklarskiej Poręby. Na zakończenie w Domu Ludowym w Kruszynie otwarto wystawę prac uczestników zajęć i odbył się koncert finałowy, w którym zaprezentowali się warsztatowicze, a także podopieczni Agnieszki Orawiec i Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Bolesławieckiej. Projekt był sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, budżetu państwa i Euroregionu Nysa.

 • W lutym w Gimnazjum Samorządowym nr 2 w Bolesławcu gościła 15 osobowa grupa młodzieży z Heinrich Pestalozzi Mittelschule w Löbau (Niemcy). W ramach wspólnych warsztatów młodzież realizowała 5 etiud filmowych na temat Niemców i Polaków w ramach projektu „Transgraniczny Uczniowski Festiwal Etiud Filmowych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa i Euroregionu Nysa. Scenariusze tych filmów zostały napisane w trakcie pierwszego spotkania młodzieży tych szkól w styczniu w Löbau. W maju filmy te mają być prezentowane w Polsce, a w czerwcu – w Niemczech.

 • 15 lutego w galerii Długa BOK-MCC odbył się wernisaż wystawy „Obiektywnym okiem”, przygotowanej przez Stowarzyszenie Fotograficzne „Obiektywni”. Zaprezentowano zbiór blisko 120 fotografii wykonanych przez: Ewę Derbis, Anną Gardziejewską, Krzysztofa Gardziejewskiego, Bartosza Jędrzejczyka, Leszka Jędrzejczyka, Tomasz Powroźnika (prezesa stowarzyszenia), Tomasza Rapira i Dawida Stępnia.

 • 15 lutego w Galerii im. M. Twerda w II Liceum Ogólnokształcącym w Bolesławcu została otwarta ekspozycja exlibrisów Magdaleny Olgi Koniecznej, absolwentki tej szkoły z 1994 r.

 • 15 lutego w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Bolesławcu starosta Cezary Przybylski wręczył Januszowi Latochowi akt powołania na stanowisko komendanta powiatowego Społecznej Straży Rybackiej. Straż ta istnieje w Bolesławcu od 1999 r., liczy 46 strażników, a dzięki grantowi unijnemu zakupiła za 100 tys. zł wysokiej jakości sprzęt do patrolowania zbiorników wodnych.

 • 16 lutego w sali sportowej I Liceum Ogólnokształcącego w Bolesławcu odbył się turniej COMT Cup 2013 zorganizowany przez Stowarzyszenie Centrum Odkrywania Młodych Talentów w Bolesławcu. Zagrało w nim 8 zespołów złożonych z chłopców z roczników 2001 – 2003. Zwyciężyła drużyna Zagłębie Lubin. W trakcie turnieju zbierano pieniądze na zakup protezy dla Michała Kozaka, dwunastolatka, który kilka lat temu stracił nogę, a gra w jednej z drużyn COMT.

 • 16 lutego Canon – zespół taneczny prowadzony w BOK-MCC przez Katarzynę Tomczyk-Jakubowską – zdobył II miejsce w zorganizowanym we wrocławskiej Magnolii Park turnieju tańca „Bitwa na Taniec” w kategorii Street Dance Show (12 – 15 lat). Skład zespołu: Kaja Chimniak, Oliwia Cieślak, Paulina Dobiech, Aleksandra Niezgoda, Dagmara Szuk, Daria Szuk i Amelia Woch.

 • Karolina Sędzia, bolesławianka reprezentująca KS AZS AWF Wrocław, zdobyła srebrny medal w pięcioboju na 57. Halowych Mistrzostwach Polski Seniorów w dniach 16 – 17 lutego w Spale.

 • 17 lutego w auli Państwowej Szkoły Muzycznej w Bolesławcu miejscowe organizacje: Stowarzyszenie „Rodzina Polska”, Klub „Gazety Polskiej” i Solidarna Polska zorganizowały spotkanie z prof. dr hab. Jerzym Robertem Nowakiem.

 • 17 lutego, w wieku 75 lat, zmarł Bronisław Wolanin, ceniony na całym świecie bolesławiecki artysta ceramik, którego prace były wystawiane i nagradzane w wielu krajach i znajdują się w zbiorach wielu muzeów polskich i zagranicznych.

 • 21 lutego w sali Forum odbyła się uroczystość wręczenia Nagród Prezydenta za Promocję Miasta w 2012 r. Wręczono 24 nagrody indywidualne i grupowe (w kategoriach: sport, działalność społeczna, kultura i nauka), 6 nagród honorowych i 3 wyróżnienia. W części artystycznej uroczystości wystąpili: Mirosław Kuc z zespołem, grupa taneczna Top Toys oraz tenor Przemysław Radziszewski.

 • 23 lutego w Tomaszowie Bolesławieckim został ulepiony śnieżny bałwan  „Bolek” o wysokości 12,4 m i szerokości u podstawy 3,5 m. Podano, ze to największy bałwan zbudowany w Polsce. Ulepili go wolontariusze zbierający poprzez licytację internetową środki na rehabilitacje małej Laury i na działalność Pogotowia Leśnego w Mikołowie (na każdy z tych celów zebrano po 735 zł).

 • 27 lutego Rada Miasta Bolesławiec podjęła uchwały o zbyciu udziałów w: Krytej Pływalni Sportowo-Rekreacyjnej Sp. z o.o. – na rzecz innej spółki, w której Gmina Miejska Bolesławiec posiada 100 % udziałów oraz Miejskiego Zakładu rehabilitacji Leczniczej sp. z o.o. – wyłącznie na rzecz pracowników tej spółki (prywatyzacja pracownicza).

 • 27 lutego w sali konferencyjnej BOK-MCC odbyła się konferencja poświęcona przygotowaniu porozumienia 25 gmin i 4 powiatów (bolesławieckiego, lubańskiego, lwóweckiego i zgorzeleckiego), które w perspektywie lat 2014 – 2020 w ramach polityki spójności UE chcą wykorzystać zintegrowane podejście dla rozwoju swojego obszaru. W tym celu przygotowywane jest porozumienie pod nazwą Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT). Dzięki niemu te gminy i powiaty mogłyby samodzielnie dysponować kwotą ok. 1 mld zł z Funduszu Spójności UE. Na to musi być jednak zgoda wszystkich samorządów z tego terenu (Zachodni Obszar Integracji). Uczestniczyli wójtowie, burmistrzowie i starostowie tych powiatów. Przedstawiciele 21 samorządów podpisali deklarację o chęci współpracy. Przewiduje ona zinstytucjonalizowanie tej współpracy i opracowanie „Strategii Rozwoju Zachodniego Obszaru Integracji”, która powinna stać się załącznikiem do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020.

 • Bolesławianka Iwona Banach zdobyła I nagrodę za powieść „Szczęśliwy pech” w ogólnopolskim konkursie „Babie lato”, zorganizowanym przez Wydawnictwo „Nasza Księgarnia”. Książka ukazała się drukiem w sierpniu 2013 r.
SZUKAJ  

Redakcja
„Rocznik Bolesławiecki”

Muzeum Ceramiki
ul. Kutuzowa 14
59-700 Bolesławiec

tel. 75 644 22 00

PATRONAT MEDIALNY: